Archiv 2009

Dřevěné stavění - Fermacell partnerem konference

Xella Trockenbau-Systeme Praha, dodavatel sádrovláknitých a cementovláknitých desek FERMACELL, byla generálním partnerem 3. ročníku celostátní konference Dřevěné stavení, která se uskutečnila 23. září 2008 od 10 do 16 hod. na výstavišti PVA Letňany v rámci doprovodného programu 19. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH Praha.

Tématicky byla tato konference zaměřena na konkurenceschopnost dřevostaveb na českém trhu a byla určena architektům, projekčním, investorským a realizačním firmám, které se zabývají problematikou dřevostaveb, ekologie a úsporami energií, řídícím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům odborných škol, odborné a laické veřejnosti. Součástí prezentace nejvýznamnějšího dodavatele sádrovláknitých materiálů na našem trhu byla i odborná přednáška projekčního konzultanta Xella Trockenbau-Systeme Praha Dipl.-Ing. Jaroslava Benáka.

 

S přednáškou na téma podlahových materiálů FERMACELL vystoupil Aleš Pechtor na konferenci PODLAHY 2008, která proběhla ve dnech 25. a 26. září na Masarykově koleji ČVUT v Praze. Předchozí dva ročníky byly velmi pozitivně hodnoceny zejména pro odborný přínos a rozšíření spektra kontaktů z oboru, a to jak účastníky z řad projektantů a vysokoškolských specialistů, tak i účastníky z řad zástupců realizačních firem a dodavatelů stavebních materiálů. V roce 2006 jich dohromady bylo cca 180, v loňském roce pak již 240. Letos byla speciální pozornost věnována vadám a poruchám podlahových konstrukcí všech typů, a to jak z hlediska příčin jejich vzniku, tak i možnostem jejich opravy. Diskutovalo se o revizi ČSN 74 4505 "Podlahy - společná ustanovení", která bude letos vydána. Zdrojem informací a prostředkem pozitivní propagace byla sekce Úspěšné realizace podlahových konstrukcí. Součástí slavnostního zahájení konference bylo i představení vítěze soutěže Inovace roku 2007 v podlahářském oboru, kterou pořádali Cech podlahářů ČR a časopis Podlahy a interiér. Konference byla akreditovaná u České komory autorizovaných inženýrů a techniků v programu celoživotního vzdělávání a hodnocena dvěma body.

 

Na mezinárodní vědecké konferenci Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva, která se konala 25.- 26. září 2008 na zámku ve Křtinách, vystoupil Jaroslav Benák s přednáškou "Požární odolnost konstrukcí - řešení v dřevostavbách". Konference byla dvoudenní a pořádal ji Ústav základního zpracování dřeva Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny ve spolupráci s ČSSI a ČKAIT.

 

Na semináři Ocelové, hliníkové a dřevěné konstrukce v evropských normách, který se uskutečnil 23. září od 14 do 19 hod. v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 se formou informačního stolu a s novými materiály pro projektování dřevostaveb podle nové ČSN 73 1702 představila také Xella Trockenbau-Systeme Praha. Jako výrobce a dodavatel sádrovláknitých desek FERMACELL jsme tak reagovali na novou normu, která vstoupila v platnost v závěru loňského roku a která je modifikovaným překladem německé normy pro navrhování dřevěných stavebních konstrukcí DIN 1052:2004-08. Nová dokumentace od Xella Trockenbau-Systeme Praha nabízí tuzemským partnerům, kteří pracují se sádrovláknitými deskami FERMACELL, další zásadní výhody a možnosti pro dřevostavby s těmito materiály - bezpečnější dlouhodobé použití vzhledem k jednotné evropské koncepci navrhování, optimální využití materiálů a efektivnější použití spojovacích prostředků. Novou normou ČSN 73 1702 se ve své přednášce na semináři zabývala i ing. Anna Kuklíková z Katedry dřevěných a ocelových konstrukcí Stavební fakulty ČVUT Praha. Obsahem semináře byla informace o možnostech v nových evropských normách, které jsou právě začleňovány do systému českých norem jako ČSN EN. Seminář byl určen pro projektanty ocelových, hliníkových a dřevěných konstrukcí.