Archiv 2009

Použití sádrovláknitých desek FERMACELL v projektu přístavby stávající výrobní haly

Díky rostoucí poptávce byla firma Koželuha - Český truhlář s.r.o. Plzeň nucena v roce 2008 zětšit kapacitu stávající výrobní haly. Na oboustranné opláštění obvodových i vnitřních stěn byly v projektu navrženy sádrovláknité desky FERMACELL tloušťky 12,5 mm. O realizaci se postarala samotná firma Koželuha - Český truhlář s.r.o., která celou tuto přístavbu zvládla za pouhých šest týdnů. Takto krátké doby výstavby se podařilo dosáhnout díky správné volbě stavební technologie - dřevostavby prováděné suchým procesem.

Výhodou byla i skutečnost, že firma má již zkušenosti s deskami FERMACELL z projektu lodě "HERMES", realizovaného jako ubytovna pro bezdomovce v Praze. Obvodová stěna byla vytvořena dřevěnými sloupky o rozměrech 180x 60 mm vyplněných minerálním izolantem. Na opláštění stěn bylo dodáno 800 m² desek FERMACELL, dodávku zajišťoval obchodní partner společnosti Xella Trockenbau-Systeme Praha pro plzeňský region, firma Profi Schierer s.r.o. Plzeň. O hladký průběh celého projektu se u Profi Schierer Plzeň postaral obchodní zástupce pan Tomáš Šoupal, montáž desek FERMACELL proběhla za účasti aplikačního technika firmy Xella Trockenbau-Systeme Praha pana Klause Křeválka.

 

Jako hlavní výhodu označili zástupci firmy Koželuha - Český Truhlář rychlost při použití desek FERMACELL - rychlou montáž umožnilo zejména upevnění desek ke spodní konstrukci sponkováním. Pan Čestmír Koželuha, majitel společnosti, vážně uvažuje právě na základě této výborné zkušenosti s dřevostavbou opláštěnou deskami FERMACELL, o výrobě stěnových panelů pro firmy zabývající se montáží dřevostaveb.