Archiv 2008

"Moderní trendy ve výstavbě dřevostaveb" - Xella Trockenbau-Systeme Praha generálním partnerem konference a hlavním partnerem soutěže "Dřevěný dům 2008"

Ve středu 23. dubna 2008 proběhne v Rotundě pavilonu A mezinárodní konference "Mezinárodní trendy ve výstavbě dřevostaveb", kterou u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže Dřevěný dům 2008 pořádá Nadace Dřevo pro život. Generálním partnerem konference je Xella Trockenbau-Systeme Praha, dodavatel sádrovláknitých a cementovláknitých desek FERMACELL , patronát nad akcí převzala Asociace dodavatelů montovaných domů, Veletrhy Brno, Národní stavební centrum, Česká komora architektů a Moravskoslezský klastr.

odavatelů montovaných domů, Veletrhy Brno, Národní stavební centrum, Česká komora architektů a Moravskoslezský klastr.

Na konferenci vystoupí experti z České republiky, Německa, Polska a Švýcarska a tématem budou aktuální trendy dřevostaveb ve střední Evropě včetně legislativy, problematiky lehkých dřevěných skeletů, bezpečného řešení difúzně otevřených konstrukcí a požární odolnosti dřevěných konstrukcí.

 

Časový rozvrh konference:
8:30 - 9:30 registrace účastníků
9:30 - 12:00 1. blok přednášek
12:00 - 13:00 pauza na oběd
13:00 - 15:00 2. blok přednášek
16:00 vyhlášení výsledků Soutěže dřevěný dům 2008, Rotunda pavilonu A   


Přednášející

 • Ing. Jitka Beránková PhD., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský s.p., Česká republika
 • Ing. Jiří Pohloudek, Asociace dodavatelů montovaných domů, Česká republika
 • Dipl.- Ing. (FH) Heinrich Rohlfs, Xella Trockenbau-Systeme GmbH, Německo
 • Ing. arch. Josef Smola, Česká republika
 • Holzbau-Ing. (FH) Thomas Rohner, Cadwork Informatik , Švýcarsko
 • mag. inž. Bohdan Wróblewski, Institut Techniki Budowlanej, Polsko
 • Ing. arch. Pavel Horák, Prodesi, Česká republika
 • Ing. Michal Šopík, RD Project & Partner s. r. o., Česká republika
 • Ing. Jiří Šála, Česká republika,
 • Dipl.-Ing.(FH) Jaroslav Benák, Xella Trockenbau-Systeme GmbH, org. složka, Česká republika
 • Ing. Isabela Bradáčová, CSc., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, ČR
 • Ing. Jan Poledník, Moravsko-slezský dřevařský klastr

 

Moderátor:
Dopolední blok: Ing. Rudolf Böhm, Národní stavební centrum
Odpolední blok: Ing. Miloš Kincel, Xella Trockenbau-Systeme GmbH, org. složka

 

Po skončení konference budou vyhlášeny výsledky soutěže Dřevěný dům 2008, kterou i letos jako hlavní partner projektu podporuje Xella Trockenbau-Systeme. Podrobnosti najdete na oficiálních stránkách soutěže www.drevenydum.org, kde navíc může laická veřejnost dát hlas svým favoritům. Na těchto stránkách budou po oficiálním vyhlášení na IBF Brno ve středu 23.dubna 2008 zveřejněny i výsledky soutěže.

 

Vyhlášeny byly dvě soutěžní kategorie - nízkoenergetický rodinný dům do 150 m2 zastavěné plochy a nízkoenergetický bytový dům se 4 - 9 bytovými jednotkami. Účelem a posláním soutěže je vybrat nejlepší komplexní architektonická řešení nízkoenergetických dřevěných domů pro bydlení z přihlášených soutěžních návrhů vhodných pro realizaci. Oficiální porota v čele s ing. arch. Josefem Smolou ocení nejlepší koncepce po stránce výtvarné, objemové, dispoziční, provozní, funkční, technologické a konstrukční s přihlédnutím k energetické náročnosti a výši realizačních nákladů.

 

Mezinárodní konference: Moderní trendy ve výstavbě dřevostaveb - design a technologie

Brno, 23. dubna, BVV, Mezinárodní stavební veletrh IBF

 

Harmonogram, seznam přednášejících a témata přednášek


9.30 zahájení

 

9.40 - 10.00
Ing. Jiří Pohloudek, Asociace dodavatelů montovaných domů, Česká republika
Téma přednášky: Další rozvoj prefabrikace dřeva v bytové výstavbě v ČR

 

10.00 - 10.20
Ing. arch. Josef Smola, Česká republika
Téma přednášky: Výstavba nízkoenergetických a pasivních domů v ČR

 

10.20 - 10.40
Ing. Jiří Šála, Česká republika
Téma přednášky: Problémy se zajišťováním tepelné ochrany dřevostave

 

10.40 - 11.00 Přestávka na kávu

 

11.00 - 11.20
Dipl.- Ing. (FH) Heinrich Rohlfs, Xella Trockenbau-Systeme GmbH, Německo
Téma přednášky: Sádrovláknité desky FERMACELL nenormované, ale povolené

 

11.20 - 11.40
Ing. arch. Pavel Horák, Prodesi
Téma přednášky: Práce architekta dřevostaveb v souvislostech

 

11.40 - 12.00
Ing. Michal Šopík, RD Project & Partner, s. r. o., Česká republika
Téma přednášky: CADCELL - tvorba a podpora pracovních sítí

 

12.00 - 13.00 Přestávka na oběd

 

13.00 - 13.20

Ing. Jitka Beránková PhD., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský s.p., Česká republika
Téma přednášky: Stavební výrobky a platná legislativa

 

13.20 - 13.40
mag. inż. Bohdan Wróblewski, Institut Techniki Budowlanej, Polsko
Téma přednášky: Vybrané problémy u lehkých dřevěných skeletů

 

13.40 - 14.00
Dipl.-Ing.(FH) Jaroslav Benák, Xella Trockenbau-Systeme GmbH, org. složka, Česká republika
Téma přednášky: Parobrzdná deska FERMACELL Vapor - bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí

 

14.00 - 14.20
Holzbau-Ing. (FH) Thomas Rohner, Cadwork Informatik, Švýcarsko
Téma přednášky: Aktuální trendy dřevostaveb ve střední Evropě

 

14.20 - 14.40
Ing. Isabela Bradáčová, CSc., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, ČR
Téma přednášky: Historie výpočtu požární odolnosti dřevěných konstrukcí

 

14.40 - 15.00
Ing. Jan Poledník, Moravsko-slezský dřevařský klastr, Česká republika
Téma přednášky: Dřevařská akademie

 

15.00 - konec konference