Archiv 2007

Nové certifikáty pro produkty FERMACELL

Nové certifikáty pro produkty FERMACELL

Powerpanel H2O je první cementovláknitou deskou s certifikátem ETA - v červnu 2007 získaly cementovláknité desky FERMACELL

Powerpanel H2O je první cementovláknitou deskou s certifikátem ETA

Společnost Xella Trockenbau-Systeme získala v roce 2003 jako první v Evropě certifikát ETA pro sádrovláknité desky (ETA 03-0050 získaly desky FERMACELL), od června 2007 má Xella Trockenbau-Systeme navíc technickou specifikaci ETA i pro cementovláknité desky. Technickou specifikaci ETA 07-0087 získaly desky FERMACELL Powerpanel H2O.

 

Fermacell - produkt s nízkými emisemi

Sádrovláknité materiály Fermacell "rostou" nejen v šíři sortimentu, ale i v certifikátech, které oceňují jejich kvalitu. Skutečnosti že sádrovláknité desky Fermacell mají extrémně nízké emise těkavých organických látek (VOC), formaldehydů, pachů, ftalátů a  adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX), potvrdil na základě laboratorních testů svým Eco certifikátem a označením "Produkt s nízkými emisemi" i Eco Umweltinstitut v Kolíne. Tentýž Eco certifikát obdržely i spárovací tmely a lepidla Fermacell.

 

Úpravy v certifikátu ETA pro desky FERMACELL

Inovací prošel i původní certifikát ETA pro sádrovláknité desky FERMACELL. Nové jsou informace o desce s TB hranou včetně charakteristických údajů, doplněny byly charakteristické údaje pro navrhování konstrukcí dle Eurocodu 5, aktualizovány jsou také informace o požární odolnosti (klasifikace K 10 dle EN 13 501 - 2).