Archiv 2007

Reportáž z účasti Xella, systémy suché výstavby na odborném semináři Dřevostavby ve Volyni

Seminář pořádaný Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou ve Volyni je v současnosti skutečným svátkem všech, kdo se v oblasti dřevostaveb pohybují - investorů, výrobců, jejich dodavatelů, projektantů, architektů, pedagogů, výzkumných pracovníků čí zástupců médií. Potvrdil to i nedávno skončený 11. ročník, který se ve Volyni uskutečnil 4.a 5. dubna 2007. Realizační tým v čele s ředitelem volyňské školy RNDr. Jiřím Homolkou připravil v duchu nejlepších tradic předešlých deseti ročníků dokonalé zázemí a jako již tradičně přivítal rekordní počet účastníků - letos jich na seminář přijelo 650 (téměř o sto víc jako v roce 2006)!

O novinkách a trendech z oblasti dřevostaveb přednášeli jako každoročně odborníci z mnoha evropských i mimoevropských zemí - na stěně přednáškového sálu viseli vlajky České republiky, Finska, Francie, Kanady, Lucemburska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska, Švédska a Velké Británie. Z tuzemských odborníků nechyběli v seznamu přednášejících např. Vladimír Bílek, Václav Brož, Bohumil Koželouh, Pavel Kubů, Petr Kuklík, Libor Matějka, Miloslav Novotný, Michal Pánek, Vladimír Simanov nebo Bohumil Straka. Ze zahraničních vystoupení zaujala přednáška Hermann Kaufmanna z Rakouska, věnovaná moderním stavbám ze dřeva, inspirativní byly i zkušenosti českého projektanta dlouhodobě působícího v Anglii Mariana Drobisze s obytnými vícepodlažními dřevěnými stavbami ve Velké Británii. Velmi zajímavý byl i kanadský blok s příspěvky na téma kanadské vícepodlažní dřevostavby v kontextu evropských norem, systém certifikace energeticky úsporných staveb Energy Star a využití energeticky úsporných systémů teplovzdušního vytápění. Kanada hrála hlavní roli i v jednom ze společenských vrcholů semináře - velvyslanec Kanady pan Michael Calcott, který tradičně zahájil a uzavřel kanadskou část programu, pozval všechny přítomné po jejím ukončení na sklenku vynikajícího šampaňského a na dort v podobě kanadské vlajky. Nejen zkušenosti z Kanady, ale i ostatní odborníci z dalších evropských zemí potvrzovali jak trvale rostoucí význam dřevostaveb (v Angli tvoří více jak 40 % obytných domů vyšších než dvě podlaží právě dřevostavby, v Kanadě je 95 % obytných staveb nižších než pět podlaží realizovaných na bázi dřevostaveb, v Německu je podíl dřevostaveb přibližně 15 %), tak i roli státu v podpoře výzkumu tohoto odvětví. Jedním z důvodů velké angažovanosti kanadských, anglických či německých státních orgánů v tomto odvětví je i skutečnost, že dřevostavby jsou všude ve světě považovány za lídra v tvorbě standardů v oblasti energetické úspornosti současných staveb.

 

Jedním z tradičních účastníků semináře je i společnost Xella, systémy suché výstavby, dodavatel sádrovláknitých desek FERMACELL, která oblast dřevostaveb dlouhodobě a systematicky podporuje. I proto se, podobně jako loni, přítomnost celého týmu pod vedením ředitele ing. Miloše Kincela promítala do širokého spektra aktivit. Reklamní desky a poutače Xella, systémy suché výstavby byly rozmístěny ve všech klíčových prostorách semináře, mezi expozicemi nechyběl ani stánek firmy, ing. Benák navíc prezentoval v rámci dvoudenního programu přednášek téma navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení. Součástí komplexní prezentace společnosti byla i dílna s materiály FERMACELL, kde si mohli všichni zájemci prakticky vyzkoušet práci s téměř celým sortimentem Xella, systémy suché výstavby. Nechyběly sádrovláknité desky FERMACELL či podlahové prvky FERMACEL, to vše včetně potřebného příslušenství - nástrojů, malt, tmelů, lepidel nebo podlahových podsypů a zásypů. Přítomnost většiny pracovníků Xella, systémy suché výstavby navíc umožňovala naplnit i společenskou funkci celé akce, a to nejen v rámci společenského večera, který pro účastníky akce připravili na středu večer organizátoři semináře, ale v celém průběhu tohoto mimořádného setkání.

Velmi pozitivně hodnotil celý seminář i ředitel Xella, systémy suché výstavby ing, Miloš Kincel: "Naše firma se nejrůznějšími formami aktivně účastní téměř všech významných akcí a projektů, které se v oblasti dřevostaveb u nás připravují, některé projekty připravujeme dokonce sami. Přesto je pro mne a mé kolegy seminář ve Volyni skutečně nenahraditelný a mimořádný - umožňuje načerpat informace, potkat "staré známé", prezentovat náš sortiment i přístup a to vše za velmi přijatelných nákladů v prostředí plném profesionality a perfektního fungování celého organizačního týmu semináře. Našim potřebám odpovídali i hlavní témata letošního semináře - materiály a polotovary používané pro dřevostavby, vícepodlažní dřevostavby, rekonstrukce dřevěných staveb, úspory energií, vytápění, ekologické aspekty a požární ochrana při realizaci dřevostaveb. Ty považujeme za klíčové pro další úspěch dřevostaveb i my a systémově se jim při komunikaci s odbornou i širokou veřejností věnujeme."

 

Stejné cíle potvrdil i ředitel školy Jiří Homolka po skončení semináře v Listech Strakonicka: "Cílem těchto setkání je podpora dřevostaveb jako moderního stavebního systému budoucnosti se zaměřením na ekologické hledisko a úspory energií." Jiří Homolka vidí v pořádání prestižní akce nejen propagaci školy na malém městě, ale i zajištění bezprostředního kontaktu s praxí. "Důkazem toho bude i vybudování střediska pro spotřebitelský průmysl, zaměřeného na zpracování tesařských konstrukcí nejmodernějšími technologiemi. To by mělo do dvou let vyrůst v blízkosti školy a využívat ho budou při svém studiu budu studenti školy.", uvedl v rozhovoru s redakcí Listy Strakonicka ředitel školy.

 

Pro Xella, systémy suché výstavby zpracoval ing. Peter Šovčík