Archiv 2007

Setkání výrobců dřevostaveb na Bolkově farmě v Olšanech

Společnost Xella, systémy suché výstavby, výrobce produktů FERMACELL, se výrazně angažuje ve prospěch výrobců montovaných staveb. V loňském roce byla společnost hlavním partnerem soutěže Dřevěný dům, významnou roli sehrála i v oblasti spolupráce s výrobci dřevostaveb v oblasti certifikace jejich produktů. I díky těmto aktivitám výrazně vzrostl podíl firem, které na našem trhu používají sádrovláknité desky FERMACELL. Jednou z "neviditelnějších" forem dlouhodobého zájmu o podporu výrobců montovaných staveb se v roce 2006 stalo pracovní setkání vybraných výrobců montovaných domů, které se uskutečnilo 12. ledna 2006 na Farmě Bolka Polívky v Olšanech na Vyškovsku. S cílem navázat na dobrou tradici se letos tato akce uskutečnila opět - ve spolupráci s Národním stavebním centrem Brno a pod patronací ADMD byli hostiteli významných výrobců dřevostaveb a dalších institucí na Bolkově Farmě v Olšanech ve čtvrtek 18. ledna 2007 pracovníci firmy Xella, systémy suché výstavby Praha.

Po registraci a společném obědě zahájil ing. Miloš Kincel, ředitel Xella , systémy suché výstavby, program odpoledních panelových diskusí tématem Marketingová podpora dřevostaveb v ČR. Jeho úvodní přehled současných příkladů marketingové podpory dřevostaveb - existence Asociace dodavatelů montovaných domů, soutěže Dřevěný dům (pořádaný Nadací dřevo pro život), veletrhu Dřevostavby Praha s doprovodnou přehlídkou Salon dřevostaveb, aktivit VOŠ Volyně, ČKAIT, katedry dřevěných a ocelových konstrukcí ze stavební fakulty ČVUT Praha či výrazné podpory dřevostaveb v odborných médích - doplnil prezident ADMD ing. Jiří Pohloudek informacemi o aktivitách rakouské asociace proHolz Austria Prezident ADMD zmínil také projekt proLignum-dřevo pro život, společný projekt proHolz Austria a České asociace podnikatelů v lesním hospodářství, jehož cílem je podpora dřeva jako materiálu v architektuře a v oblasti inženýrských staveb a ytváření pozitivního image využití dřeva jako dorůstající a dlouhodobě využitelné suroviny. Diskutující se jednoznačně shodli, že současná atmosféra v České republice je dřevu nakloněna. Potvrzují to plné kapacity drtivé většiny výrobců dřevostaveb i růst tržního podílu dřevostaveb na stavební výrobě celkem (podle statistik Xella systémy suché výstavby dosahuje u rodinných domů až 7%). Diskuse se vedla nad potřebou koordinace a posílení marketingových aktivit - podle ing. Pohloudka není např. současným problémem montovaných dřevostaveb marketing, ale plné výrobní kapacity nebo velmi konzervativní legislativa v oblasti norem a certifikátů, znesnadňující realizaci a tím i cenovou dostupnost montovaných domů. Důležitá je i podpora hypotečního financování a s tím související jednání s finančními ústavy, které musí zareagovat na vysokou rychlost a jiný systém výstavby dřevostaveb. Přesto bude koordinace marketingových aktivit i nadále v centru pozornosti ADMD.

Panelovou diskusi na téma Technické parametry kvalitních dřevostaveb uvedla svojí prezentací ing. Jitka Beránková z VVUD Praha, která představila možnosti společné certifikace členů ADMD nad rámec zákonných předpisů za účelem vytvoření jednotného systému certifikace a společné ochranné známky asociace. Absence jasné hranice mezi kvalitními a renomé oboru montovaných staveb poškozujícími firmami by pomohla v orientaci investorů a byla by jedním z nástrojů dalšího posilování montovaných staveb na trhu.

 

Poslední panelová diskuse na téma Dřevostavby (rodinné a bytové domy) a moderní architektura se věnovala jak postavení moderní architektury v oblasti dřevostaveb, tak i zkušenostem výrobců, architektů a projektantů s realizací moderních, výrazně individuálních staveb. Účastnící diskuse se shodli na tom, že pro úspěch je nutná dobrá spolupráce mezi výrobcem, architektem a investorem. Mladá generace investorů žádá moderní architekturu a oceňuje nesporné výhody montovaných domů, kamenem úrazu však často bývá malá nebo žádná zkušenost architekta či projektanta se specifikami realizace montovaných domů. Docent Petr Kuklík z katedry ocelových a dřevěných konstrukcí stavební fakulty ČVUT však potvrdil, že zkušenosti mladých absolventů s technickými řešeními i velmi náročných detailů rok od roku rostou a jeho názor potvrdil i ing. Pohloudek, generální ředitel RD Rýmařov a prezident ADMD, který se účastnil procesu hodnocení prvního ročníku soutěže Dřevěný dům. Význam mladé generace tvůrců, ať už architektů či projektantů, je podle diskuse ze setkání v Olšanech pro budoucnost montovaných domů jedním z klíčových faktorů.

Po skončení panelové diskusi následoval společenský večer s programem a rautem. O zábavu účastníků se postaral žák Bolka Polívky, herec, recesista a klaun Zdeněk Korčián spolu s věrnými průvodci Bolka Polívky, Barynem a Frettym.

 

Akce potvrdila, že tato neformální platforma neztratila ze svého významu ani ve druhém roce své krátké existence. Cíle setkání - výměna názorů na možnosti vývoje oboru v České republice, dojednání konkrétních podmínek a opatření, které by mohly být inspirací pro činnost Národního stavebního centra nebo Asociace dodavatelů montovaných domů, byly naplněny. Atmosféra Bolkovy Farmy spolu se zázemím hostitele, společnosti Xella, systémy suché výstavby, jsou zárukou, že vloni započatá tradice neformálních setkání všech významných subjektů v oblasti montovaných domů - na akci byli přítomni zástupci výrobců, vysokých škol, výzkumných ústavů, asociací, veletržních akcí i médií, má před sebou dobrou budoucnost.