Archiv 2007

Odborná konference "Dřevostavby a Fermacell 2007" v Třebíči potvrdila konjunkturu montovaných domů v ČR

Letošní odbornou konferenci zorganizovala společnost Xella, systémy suché výstavby Praha po úspěchu předchozích ročníků opět v lednu, změnilo se jen místo - nyní poskytl své zázemí třebíčský hotel Grand. Organizátoři podobně jako loni pozvali zástupce z řad obchodních partnerů, zákazníků, zástupců státních zkušeben, vysokých škol a odborných redakcí a program byl opět nabitý.

Celou konferenci zahájil ing. Miloš Kincel, ředitel Xella, systémy suché výstavby Praha, v dopoledním bloku pak vystoupil i jeho kolega, ing. Jaroslav Benák s přednáškou na téma "Funkční vrstvy v dřevostavbách" . Před slavnostním obědem dostal prostor i ing. Michal Šopík s přednáškou "Navrhování dřevěných konstrukcí". Odpolední program odstartoval Stanislav Müller, DiS. z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, který se zaměřil na "Měření průvzdušnosti dřevostaveb". Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. z katedry ocelových a dřevěných konstrukcí stavební fakulty ČVUT Praha vystoupil na téma "Nová pravidla pro dřevostavby v českých technických normách". Ing. Markus Möllenbeck z mateřské firmy organizátora celé konference (Xella Trockenbau-Systeme GmbH) seznámil účastníky konference se zkušenostmi z "Navrhování konstrukcí montovaných domů v seizmicky aktivních oblastech". Po krátké přestávce se dostal podruhé ke slovu pan Jaroslav Benák, jehož přednáška "Difúzně otevřené systémy a řešení FERMACELL" byla jedním z "nejžhavějších" témat letošní konference. Velmi aktuální bylo i další vystoupení jeho německého kolegy, Markuse Möllenbecka, který se podělil o názory na "Nástavby a vícepodlažní budovy na bázi dřeva s využitím desek FERMACELL - šance pro expanzi". Program druhého odpoledního bloku uzavřel Ing. Petr Kohoutek, RD Rýmařov, který prezentoval tuzemské zkušenosti našeho největšího výrobce montovaných domů na bázi dřevostavby. Jeho přednáška "Bytové domy od RD Rýmařov" podrobně zachytila historii i zkušenosti z výstavby vícepodlažních bytových i nebytových objektů v České republice v posledních pěti letech

V posledním bloku oficiálního programu prezentovala Ing. Jitka Beránková PhD. z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského "Kvalitu dřevostaveb a jejich certifikace" a podobně jako na setkání v Olšanech vyzvala členy ADMD a další významné výrobce dřevostaveb ke společné certifikaci nad rámec zákonných předpisů za účelem vytvoření jednotného systému certifikace a společné ochranné známky. Před koncem oficiální části konference vystoupil i ing. Rudolf Böhm, ředitel Národního stavebního centra Brno, který představil historii, současnost a plány NSC při podpoře segmentu montovaných domů v České republice. Poslední slovo si pak vzal ředitel Xella, systémy suché výstavby ing. Miloš Kincel, který poděkoval za zájem o konferenci a upozornil na komplexní program podpory montovaných dřevostaveb ze strany výrobce sádrovláknitých desek FERMACELL. I díky němu dnes používá desky a ostatní materiály FERMACELL více jak 50 výrobců montovaných staveb u nás (přibližně třetina všech výrobců na trhu). Důležitou součástí tohoto programu je i soutěž FERMACELL Montovaná stavba 2006, která uzavřela v loňském roce svůj první ročník. Na závěr konference vyhlásil Miloš Kincel vítěze posledního, čtvrtého čtvrtletního kola i celkového vítěze loňského ročníku, kterým se stala společnost Atrium Horažďovice (právě ona byla vítězem poslední čtvrtletní části) se stavbou rodinného domu Tendence.