Archiv 2006

Montované obytné moduly přesvědčily i evropské diplomaty

O Súdánu se u nás mluví převážně v souvislosti s občanskou válkou či hladomory, které zemi pravidelně sužují. V této největší africké a arabské zemi však mohou najít své uplatnění i české firmy a jejich výrobky, vhodným příkladem je FAGUS, a.s. ze Slušovic, jeden z největších výrobců obytných a sanitárních modulů v Evropě. Projekt JOINT DONOR OFFICE v jižním Sudánu, na kterém se FAGUS podílel, získal ocenění v soutěži FERMACELL-Montovaná stavba 2006. Vyhlašovatel této soutěže a dodavatel sádrovláknitých desek FERMACELL, firma Xella Trockenbau-Systeme Praha, připravil o projektu v jižním Sudánu podrobnější informace.

Holandské Ministerstvo pro rozvojovou spolupráci na pozitivní vývoj v Súdánu rychle zareagovalo a hned v červnu 2005 iniciovalo na tomto území vznik společného dárcovského administrativního centra (Joint Donor Office-JDO), které by koordinovalo mezinárodní spolupráci při rozvoji súdánského hospodářství. K účasti na JDO se kromě Holandska přihlásila i Velká Británie, Švédsko a Norsko. Jako sídlo bylo vybráno sedmé největší súdánské město Juba (115 tis. obyvatel), ale jelikož ve městě nebylo k dispozici potřebné stavební zázemí, tak jedinou možností byly prefabrikované montované domy. Realizací pověřilo holandské Ministerstvo zahraničních věcí firmu Pegu Projects & Engineering z Hengelo (Holandsko), která se podobně jako slušovický FAGUS zaměřuje na vývoj a prodej bytových modulů. Díky vzájemné spolupráci s firmou FAGUS bylo celé administrativní centrum včetně deseti domů pro personál dokončeno v rekordním čase v květnu 2006.

 

Firma FAGUS vyrábí z jednotlivých předem připravených modulů individuální stavby, jejichž základním prvkem je samonosná ocelová konstrukce se vsazenými podlahovými, stěnovými a stropními díly. Základní moduly jsou řešeny v délkách od 2 438 do 12 000 mm, v šířkách od 2 438 do 3 900 mm a se světlou výškou od 2 300 až do 3 100 mm. Další rozměry jsou možné na základě individuální konzultace a specifikace a vzhledem k širokým možnostem, které modulový systém nabízí, vychází firma FAGUS požadavkům zákazníků maximálně vstříc. Komplexní budovy se základním vybavením tak vznikají ve velmi krátkém čase. Novinkou jsou skládací moduly, které umožňují minimalizovat náklady na dopravu, tyto byly také z části použity při letecké dopravě do jihosudánské JUBY.

 

Hlavními důvody, proč se i holandské Ministerstvo zahraničních věcí při realizaci projektu JDO v jižním Súdánu přiklonilo k modulové výstavbě, byla cena a rychlost realizace od objednávky. Výrobní kapacity firmy FAGUS jsou schopny vyrobit více jak patnáct modulů denně, což. je téměř 4000 modulů ročně. Investor, v Jubě Ministerstvo zahraničí Nizozemského království, nebyl modulovým systémem nijak limitován, naopak mohl podstatnou část ovlivnit. Přitom měl již ve fázi plánování k dispozici podrobné informace o zateplení, konstrukci, typech oken atd. Nespornou výhodou byla možnost změnit v krátké době stávající půdorys dle aktuálních požadavků. V modulovém systému FAGUS nemá žádná stěna nosnou funkci a může být proto odstraněna, popř. přemístěna. Tak může být např. z 2-3 samostatných kanceláří ihned vytvořena školící místnost.

 

I v jižním Súdánu se tedy plně projevily výhody montovaných staveb - výstavba na klíč během krátké doby v dohodnutém termínu za výhodnou pevnou cenu, individuální řešení, využití ověřených certifikovaných materiálů. Více o mobilním stavebním systému FAGUS na www.fagus.cz.