Archiv 2006

Požární odolnost stropních konstrukcí a stěnových konstrukcí FERMACELL

Koncem března letošního roku realizovala společnost Xella Trockenbau-Systéme Praha, další zkoušky na požární odolnost stropních a nosných stěnových konstrukcí.

Zkoušky proběhly na těchto typech konstrukcí:

  • stropní konstrukce s označením 2H21 s požární odolností REI 60 D3
  • stropní konstrukci s označením 2H12 s požární odolnosti REI 30 D3 - toho je možno dosáhnout již s jedinou deskou FERMACELL 10 mm.

Nově má Xella Trockenbau-Systeme pro výrobce montovaných domů na bázi dřeva k dispozici požární zkoušku nosné konstrukce FERMACELL bez izolace  s označením 1HT 14 a  požární odolností REI 45D3. Tato konstrukce umožňuje výrobcům dřevostaveb použít všechny schválené izolanty  dle vlastní volby např. z ovčí vlny, konopí, skelná vlna nebo celulózová vlákna.  Konstrukce s deskami FERMACELL 12,5 mm ( min. spodní konstrukce 60 x 100 mm)  to umožňuje a je tím naprosto bezkonkurenční.

 

Download

 

Požární odolnost stropních konstrukcí FERMACELL

 

 

Požární odolnost nosných stěnových konstrukcí FERMACELL