Archiv 2006

Rozsáhlý program certifikace sádrovláknitých desek FERMACELL přináší první výsledky

Na lednové konferenci pro výrobce dřevostaveb v Brně oznámila Xella Trockenbau-Systeme zahájení programu podpory certifikace stavebních dílců pro výrobu montovaných dřevostaveb s použitím materiálů FERMACELL, nyní se na trhu objevují první výsledky tohoto dlouhodobého snažení.

Podle ředitele společnosti Ing. Miloš Kincela nachází konstrukce s použitím desek FERMACELL své uplatnění v bytové i průmyslové výstavbě, ve správních budovách, školách, nemocnicích nebo hotelích: "Variabilita využití desek je atraktivní pro investory, projektanty, realizační firmy i jejich zákazníky a my ji samozřejmě vítáme a všemožně podporujeme. I proto se dlouhodobě a cíleně zaměřujeme na program certifikace vlastností desek FERMACELL i konstrukcí, které naše materiály využívají. Při všech krocích úzce spolupracujeme se státními institucemi, zkušebnami a univerzitami, v centru našeho snažení je však vždy náš zákazník. Našim odběratelům tak dáváme s certifikacemi k dispozici nástroje, které jim pomohou uspořit čas a další náklady a současně zvýšit ziskovost."   

 

Jeho kolega a specialista na certifikace, ing. Jaroslav Benák, k tomu dodává: "Výrobcům dřevostaveb poskytujeme maximální podporu a spolupráci ve všech krocích. Máme zpracovaný metodický pokyn jak postupovat při certifikaci, metodický popis technické dokumentace, certifikované materiálové charakteristiky desek FERMACELL, statický předpis pro dimenzování konstrukcí, k dispozici jsou výsledky zkoušek a posudky požárních konstrukcí, výsledky akustických zkoušek pro optimální skladbu konstrukcí, tepelně technické posouzení konstrukcí, katalog detailů FERMACELL a standardem je i poradenský a metodický servis při vypracovávání systému řízení výroby. Detailně a podrobně deklarujeme všechny požadavky, které nám naše legislativa ukládá - mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úspora energie a ochranu tepla. Naši pozici v oblasti certifikace potvrzuje i skutečnost, že FERMACELL může jako první používat evropský certifikát ETA."
Do programu certifikace konstrukčního systému s využitím sádrovláknitých desek FERMACELL vstoupilo v průběhu letošního roku několik výrobců dřevostaveb a jednou z prvních firem, která úspěšně procesem certifikace svého systému prošla, byla i společnost HELOT z Kojic u Chvaletic. Podle Josefa Pitharta, vedoucí výroby firmy HELOT, znamená získání certifikátu pro firmu možnost plnohodnotně se ucházet o místo na trhu dřevostaveb: "Naši zákazníci ví, že výrobu kontroluje certifikační orgán a navíc mají jistotu a důvěru v kvalitu odvedené práce. Je to důležité, vždyť lehké montované stavby na bázi dřeva u nás zaujímají necelá 3 % výstavby rodinných domů a jednou z příčin tak nízkého podílu je i nízká kvalita a nedokonalost historických okálů a různých podobných nekvalitně vyrobených staveb."