Archiv 2006

Atrium Horažďovice rozšířila využití sádrovláknitých desek FERMACELL v obvodových stěnách svých dřevostaveb

Výsledky práce celého týmu společnosti Xella-TBS v oblasti certifikace a obchodního či technického poradenství přináší zasloužené ovoce. Významný výrobce dřevostaveb u nás, společnost Atrium se sídlem v Horažďovicích, například nasadila letos sádrovláknité desky FERMACELL i na opláštění svých obvodových stěn v interiéru.

Jednatel společnosti, ing, Oldřich Šebek, informuje o důvodech a cílech tohoto kroku: "Firma Atrium je na trhu známá jako jedna z mála firem, která neustále inovuje a vylepšuje svůj konstrukční systém. Za posledních 5 roků výrazně obměnila své konstrukce a inovovala je na základě vzniku nových materiálů a technologií. Zároveň se  je snaží přizpůsobovat  nejmodernějším poznatkům z oblasti dřevostaveb. Od února tohoto roku razantně změnila konstrukci obvodové stěny a posunula tak kvalitu systému o stupeň dále. Rozšířila tloušťku obvodové stěny o 40 mm vzduchovou mezeru, která je připravená pro provádění instalací. Důvodů bylo více - v obvodové stěně se již  nemusejí používat vzduchotěsné elektrokrabice nebo utěsňování prostupů kabelů, při vrtání pro krabice již nedochází k porušení parozábran, je zde možná větší flexibilita zákazníka při určování místa pro elektrozásuvku nebo vypínač a to i na stavbě. Připevňováním různých materiálů na stěnu ( např. radiátory, obrazy, kuchyňská linka, dekorační materiály, atd.) se neporušuje parozábrana a nesnižuje se tak hodnota vzduchotěsnosti domu. Detaily pro dodržení určité míry vzduchotěsnosti domu jsou navíc lehce zpracovatelné. Současně jde také o marketingový tah a snahu odlišit se od ostatních výrobců dřevostaveb- chceme našim zákazníkům nabídnout opět něco navíc. Firma velmi dlouho přemýšlela, jaký materiál použije na konečné opláštění stěny v interiéru. Nakonec, po zhodnocení vlastností jednotlivých deskových materiálů, jsme se přiklonili k desce Fermacell 15 mm. Firma Xella Trockenbau-Systeme má výborně zpracované technické a statické podklady k těmto deskám a vlastní velmi rozsáhlé materiály k certifikaci těchto desek, deska má výborné protipožární vlastnosti. Navíc FERMACELL splnil i náš požadavek, aby jedna hmoždinka v desce udržela zatížení 50 kg."

 

Více informací o společnosti Atrium a její nabídce naleznete na www.atrium.cz .