Archiv 2005

Lednová konference "Dřevostavby a Fermacell - certifikace" se vydařila

Lednová konference "Dřevostavby a Fermacell - certifikace" se vydařila

V prostorách komplexu BOBYCENTRUM Brno proběhla v úterý 24. ledna za účasti zástupců z řad obchodních partnerů, zákazníků, zástupců státních zkušeben, vysokých škol a odborných redakcí pracovní konference pod názvem "Dřevostavby a Fermacell- certifikace", pořádaná společností Xella, systémy suché výstavby Praha.

Po úvodním slovu ředitele společnosti ing. Miloše Kincela představil letošní novinky v sortimentu jeho kolega, ing. Tomáš Korbel. Téma certifikací dřevostaveb představila ing. Jitka Beránková z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského v Praze, certifikacím dřevostaveb se sádrovláknitými deskami Fermacell se ve svém vystoupení věnoval ing. Jaroslav Benák. Program první části pracovní konference uzavřel ing. Kincel s prezentací obchodního programu "Otestujte Fermacell", motivujícího k vyzkoušení materiálu i celého systému obchodního a technického poradenství společnosti Xella-TBS. Druhou část otevřel p. Pavel Šmídek a jeho prezentace nového projektu společnosti Xella-TBS, soutěže Fermacell - Montovaná stavba roku 2006. Krátké vstupy byly vyhrazeny i pro poradce a nezávislé konzultanty pro přípravu certifikace, ing. Pavla Kubů a ing. Josefa Mikšátka, akustický katalog a katalog protipožárních konstrukcí Fermacell pak představil Aleš Pechtor z firmy Xella-TBS. Správnému použití a nejčastějším chybám při aplikaci sádrovláknitých desek Fermacell na stavbě se věnoval jeho kolega Jiří Provázek, celou konferenci uzavřel ing. Miloš Kincel, který přítomné výrobce dřevostaveb seznámil s komplexní podporou ze strany firmy i výhodami, které jim vzájemná spolupráce přináší. Večerní společenská část setkání byla spojena s motokárovými závody v krytém depu Bobycentra.