Archiv 2005

Program podpory výrobců montovaných staveb

Součástí dlouhodobého zájmu firmy Xella, systémy suché výstavby v oblasti montovaných dřevostaveb je i cílená podpora a snaha o vytvoření silné organizace, zastupující zájmy výrobců dřevostaveb, podpora odborného školství, testovací dodávka materiálů Fermacell za velmi příznivých cenových podmínek, nově vyhlašovaná soutěž "Fermacell - Montovaná stavba 2006" a další aktivity, které zvyšují zájem o dřevostavby.

Společnost Xella-TBS dodává výrobcům dřevostaveb nejen vysoce kvalitní produkty s kompletní certifikací dle evropských norem, ale i obchodní a technické poradenství. Součástí servisu je i systém pro certifikaci výrobků, tvořený kompletními podklady, podporou, koordinací se státní zkušebnou a spoluprací s odbornými poradci.

Systém pro certifikaci výrobků Fermacell je postaven na vzájemné dohodě mezi firmou Xella, systémy suché výstavby a výrobcem montované stavby. Xella-TBS jako dodavatel materiálů Fermacell dodává podklady pro státní zkušebnu, poskytuje potřebnou podporu a součinnost při přípravě podkladů a v případě splnění dohody o odebraném množství poukáže ve prospěch výrobce roční finanční bonus.

Vzájemná spolupráce přináší výrobcům montovaných staveb několik výhod: Xella TBS jim dává k dispozici nástroje, kterými mohou výrazně změnit svoji pozici na trhu a současně poskytuje podporu při řešení certifikace svých produktů dle nejnovějších norem. V konečném součtu jim certifikace uspoří čas a další náklady, podpoří prodej a zvýší zisk.