Archiv 2011

Vyšel nový bulletin Asociace dodavatelů montovaných domů

Vyšel nový bulletin Asociace dodavatelů montovaných domů

V září vydala Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) a kromě prezentace své činnosti včetně informací o Dokumentu národní kvality, který je určen k ověření kvality prováděných dřevěných staveb členské základny ADMD, informovala své členy i o současném vývoji v oblasti dřevostaveb.

A jak jsou na tom dřevostavby v současné době u nás? V ČR bylo v roce 2010 postaveno přibližně 1500 staveb na bázi dřeva a z toho 860 postavili firmy sdružené v ADMD. To je více než polovina celkové produkce staveb na bázi dřeva u nás. Podíl dřevostaveb na celkovém množství rodinných domů postavených v ČR dosáhl v loňském roce hodnoty 5,3% - je to ve srovnání se zeměmi jako Německo, skandinávské státy či Kanada pořád nízké procento, ale v historii České republiky doposud největší! A to je dobrá zpráva.

K růstu podílu dřevostaveb určitě významně přispěje i další novinka, prezentovaná v bulletinu – nový druh hypotéky České spořitelny pro financování výstavby rodinných domů. Tento produkt byl od svého zavedení silně medializován a je pravděpodobné, že usnadní cestu pro nové zájemce o bydlení v dřevostavbách.