Archiv 2011

Podlahy FERMACELL ve školicím středisku KOVOSTEEL, které vzniklo rekonstrukcí bývalého skladu cukru

Podlahy FERMACELL ve školicím středisku KOVOSTEEL

Společnost KOVOSTEEL, s.r.o. ze Starého Města se od roku 1998 zabývá svozem, tříděním a recyklací odpadů.

V roce 2008 společnost začala řešit situaci, jakým způsobem zajistit pro své zaměstnance systematický rozvoj jejich znalostí a rozhodla se pro vybudování školicího střediska, které se začalo budovat na podzim roku 2010 v prostorách 2. a 3. NP bývalého skladu cukru.

 

Na stavbě proběhly statické úpravy celého objektu, byly doplněny části krovů a podlah, zesíleny a vyměněny ocelové konstrukce, proběhla repase dobového výtahu a dopravníku, které dříve sloužily k manipulaci s cukrem. Stavba je vybavena novou vzduchotechnikou, rozvody zdravotechniky a elektra. Na rekonstrukci podlah se významnou měrou podílely podlahové systémy FERMACELL. Realizaci podlah FERMACELL zajistil FC Expert, společnost JP gips s.r.o. pana Josefa Pospíchala z Uherského Brodu, k úpravě komplexního designu byl přizván Ing. arch. Jan Konečný.

 

V učebnách a konferenční místnosti jsou podlahy tvořeny voštinou FERMACELL 60 mm (alternativa 30 mm) + voštinovým zásypem FERMACELL, voština je přitom v místě elektro kanálů přerušena. Na vyrovnávací podsyp FERMACELL o tloušťce 10-50 mm je pak položen podlahový prvek FERMACELL 2E33 35 mm, tvořený dvěma 12,5 mm deskami a jednou 10 mm deskou. V hlavním sále školicího střediska byla podlaha ještě zesílena a na podlahový prvek 2E33 byla položena další vrstva se sádrovláknitou deskou FERMACELL tl.10 mm, která byla na podlahový prvek celoplošně prolepena a pojištěna vruty (sponkami).

 

Vrchní vrstvu podlah školicího střediska KOVOSTEEL, které se slavnostně otevřelo v pátek 7. říjnu 2011, tvoří masivní dřevěné podlahy. Informace o technologii lepení masivní dřevěné podlahy na sádrovláknitou podlahu FERMACELL lze najít zde.