Archiv 2011

Opláštění výtahových šachet systémem FERMACELL

Výhody použití opláštění výtahových šachet systémem FERMACELL jsou zřejmé – jedná se o certifikovaný systém pro výtahové šachty se 40-letou zkušeností v suché výstavbě, který umožňuje rychlou a flexibilní montáž a jehož součástí je rozsáhlý servis a odborné poradenství. Majitelé ocení životnost, bezpečnost a ekonomickou efektivnost systému, obyvatelé a uživatelé domu zejména prvotřídní vzhled nové výtahové šachty.

Bylo by zajímavé vědět, jak by reagovali lidé na otázku k čemu je vlastně potřeba opláštění výtahové šachty. Podle někoho je nové opláštění a náhrada pletiva u starších výtahových šachet otázkou prevence proti úrazům, určitě by se vyskytl i názor, že je potřeba oddělit technologii výtahu od často ne zrovna čistého prostředí na schodišti. Vždyť lepší provozní podmínky prodlouží životnost a zvýší bezpečnost výtahu. Někdo přidá faktor estetiky - opláštěná šachta ve světlé barvě vypadá lépe než starší pletivo s nánosem prachu. Výtah dnes nepředstavuje pouze technologii a dopravní prostředek, ale i nedílnou součást domu, která dotváří estetický celek a je zajímavým designovým prvkem. Člověk obeznámený s požárními předpisy přidá i protipožární ochranu. Z pohledu majitele je velmi podstatný i faktor bezpečnosti - za bezpečnost a bezpečný provoz výtahu odpovídá právě majitel objektu. A právě na majiteli objektu je, jak k bezpečnostním a provozním rizikům výtahů přistoupí.

 

Pohled odborníka je komplexnější a věcný - z hlediska stavebních předpisů musí opláštění výtahových šachet splňovat tyto hlavní požadavky:

  • mechanická odolnost a stabilita, zatížitelnost - výtahové šachty jsou vystaveny obzvlášť vysokému mechanickému zatížení (rázové zatížení z osob nebo předmětů)
  • požární bezpečnost
  • hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
  • bezpečnost při užívání
  • ochrana proti hluku
  • úspora energie

 

Ocelové konstrukce výtahových šachet  mohou být  opláštěny různými materiály- sklem, plechem, cementotřískovými deskami, objevuje se i dostavba cihlovou vyzdívkou. V poslední době se velké oblibě u odborné veřejnosti těší sádrovláknité materiály FERMACELL – zejména pro velmi dobré vlastnosti protipožární, pevnostní, hlukové,izolační, desky FERMACELL jsou navíc vhodné pro použití ve vlhku (dle zatížení sádrovláknité nebo cementovláknité desky).

 

Materiály FERMACELL si získaly velký respekt v oblasti dřevostaveb a obecně v suché výstavbě, přesto se způsob jejich použití ve výtahových šachtách oproti suché výstavbě zásadně mění. Tímto materiálem lze nejen opláštit šachtu, ale za pomocí CD profilů šachty prodlužovat, vytvářet nové portály či zakrytovat elekrorozvody v domě. Taktéž prostupy kolem šachet lze sádrovláknitými deskami realizovat bez mezer mezi schodnicemi a opláštěním- častou to příčinou propadu drobných předmětů.

 

 

 

Všechny klíčové požadavky, kladené současnými normami na opláštění výtahových šachet, plní materiály FERMACELL na výbornou. O únosnosti stěn s deskami FERMACELL vypovídá i fakt, že deska snese zátěž 50 kg na hmoždinku, desky jsou velmi odolné i vůči nárazu - jedna deska FERMACELL tl. 12,5 mm je pevnější než dvě odolné protipožární 12, 5 mm tl. sádrokartonové desky se skelnými vlákny! To vše při velmi nízké hmotnosti těchto desek. Charakteristické vlastnosti sádrovláknitých desek FERMACELL jsou definovány v Evropském technickém schválení ETA -03/0050, zkoušky prošly úspěšně i Zkouškou mechanické pevnosti dle ČSN EN 81-2. Desky navíc ztužují ve vodorovném směru konstrukci výtahové šachty. Zdrojem mimořádně dobrých protipožárních parametrů sádrovláknitých systémů je nejen jejich vysoká objemová hmotnost, ale i ucelený systém skladeb konstrukcí. Sádrovláknité desky a systémy FERMACELL mají zařazení třídy reakce na oheň A2, to znamená, že patří mezi nehořlavé materiály. Konstrukce opláštěné deskami FERMACELL vykazují požární odolnost od EI 15 DP1– EI 60 DP1 a plní požadavky na požární ochranu, které jsou dány ČSN 730802 (v závislosti na výšce objektu a délkách únikových cest). Kompatibilita se životním prostředím začíná již v okamžiku výroby sádrovláknitých produktů FERMACELL, zaměřené na šetrné zacházení se zdroji. K výrobě se používají výhradně přírodní materiály - za vysokého tlaku se z recyklovaného papíru, sádry a vody lisují stavební sádrovláknité desky s neutrální vůní. Sádrovláknité desky FERMACELL umí přijímat přebytečnou vlhkost a vydávat ji do suchého vzduchu v prostoru. Vyvážený poměr tepelné izolace a akumulace tepla zajišťuje příjemné a zdravé klima v prostoru. Suché konstrukce s těmito deskami mají výborné akustické vlastnosti, navíc je lze realizovat v krátké době. Bez vysychání, bez špíny a bez problémů se statikou.

 

 

 

FERMACELL není jen značkou produktů se špičkovými vlastnosti - je to vždy také symbol jistoty a bezpečnosti pro zákazníky. Certifikáty tuzemských i evropských zkušeben, které jsou zájemcům plně k dispozici, ukazují, jak sádrovláknité desky a systémy FERMACELL plní nejnáročnější limity v oblasti kvality, ohleduplnosti k životnímu prostředí, zdraví spotřebitelů, pevnosti, požární bezpečnosti či protihlukové ochrany.

 

Podrobné informace o opláštění výtahových šachet systémem FERMACELL naleznete zde.