Archiv 2011

FERMACELL na semináři Přístavby, nástavby a vestavby z požárního hlediska

FERMACELL na semináři Přístavby, nástavby a vestavby z požárního hlediska

Profesní komora požární ochrany (PKPO) a STUDIO AXIS, spol. s r.o. (Centrum vzdělávání ve stavebnictví) pořádají ve čtvrtek 10. listopadu 2011 seminář "Přístavby, nástavby a vestavby z požárního hlediska".

Seminář je věnovaný konstrukčním zásadám, zásadám projektování, požadavkům na stavební konstrukce a systémovým řešením v oblasti požární bezpečnosti přístaveb, nástaveb a vestaveb. Systémová řešení se sádrovláknitými a cementovláknitými materiály FERMACELL představí na školení Dipl.-Ing. Jaroslav Benák, projekční konzultant společnosti Fermacell pro dřevostavby, modulovou a suchou výstavbu.

 

Seminář, který proběhne v prostorách Studia Axis na ulici Lisabonská 4 v Praze-Libni od 9.00-13.00 hod., je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží "Osvědčení o absolvování". Kromě Jaroslava Benáka z Fermacell GmbH budou na semináři přednášet:

 • Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT:
  - Konstrukční zásady: technické, ekonomické, právní a architektonické požadavky ve vazbě na konstrukční řešení, materiálovou základnu, dilatace a ČSN Obytné budovy
  - Kontaktní zateplení a jeho důsledky
 • Ing. František Chuděj, PKPO:
  Zásady projektování: ČSN 73 0834, požární výška, dělení na požární úseky, únikové cesty
 • Ing. Vilém Stanke, PKPO:
  Požadavky na stavební konstrukce: nosné konstrukce, požárně dělicí konstrukce, požární uzávěry, těsnění prostupů instalací Podrobné informace k obsahu a on-line přihlášku pro posluchače najdete na webu www.studioaxis.cz