Archiv 2011

Nová brožura FERMACELL v dřevostavbách - Systémová řešení pro konstrukce na bázi dřeva

novy-prospekt-konstrukce-na-bazi-dreva-akt-184.jpg

FERMACELL v dřevostavbách - to je trvale udržitelná, efektivní a hospodárná výstavba, ostatně úspěšné firmy, vyrábějící dřevostavby, používají sádrovláknité desky již 40 let. Současné možnosti sádrovláknitých materiálů FERMACELL v dřevostavbách prezentuje i nová brožura FERMACELL v dřevostavbách - Systémová řešení pro konstrukce na bázi dřeva, která v komplexní podobě představuje systémová řešení pro konstrukce na bázi dřeva.

Nová brožura je určena projektantům, architektům, výrobcům dřevostaveb i školám a kromě jiného poprvé zavádí nové požární pojmy pro účinnou požární ochranu dřevostaveb. Fermacell jako největší evropských výrobce sádrovláknitých desek tím opět potvrzuje pozici lídra a inovátora trhu. Systémová řešení pro dřevostavby jsou v novém materiálu popsány z hlediska trvale udržitelné, efektivní a hospodárné výstavby, statických vlastností, požární bezpečnosti či efektivní zvukové izolace, nechybí ani kapitoly věnované bezpečnému řešení difúzně otevřených konstrukcí. Čtenář tady najde i informace o stavební biologii, o výstavbě v zemětřesných oblastech, výstavbě vícepodlažních  budov na bázi dřeva, řešení exteriérů a fasád s pomocí cementovláknitých desek FERMACELL Powerpanel H2O/HD, závěrečné listy jsou věnovány podlahovým systémům FERMACELL.

 

Brožura je ve formátu PDF volně k dispozici zde...