4. ročník celostátní konference Dřevěné stavění

Dřevěné stavění

V návaznosti na závěry 3. ročníku celostátní konference Dřevěné stavění a předložený Program rozvoje výstavby dřevěných bytových a občanských staveb, bude letošní 4.ročník konference zaměřen na možnosti energetických úspor, ekologických a ekonomických přínosů (3E principy).

V těchto souvislostech bude věnována pozornost rozvoji středně podlažních budov (do 8 pater) v České republice i v zahraničí, včetně výsledků laboratorních zkoušek v rámci grantového projektu 103/07/0514.

Hlavním tématem letošního ročníku jsou: Energetické úspory, ekologické a ekonomické přínosy (3E principy).

Konference je určena stavebním inženýrům, architektům, developerským společnostem a investorům, veřejné správě, zástupcům ministerstev, měst, obcí a krajů, studentům středních a vysokých škol atd.

Termín:

24. 9. 2009 od 9.50

Místo konání:

PVA Letňany - konferenční centrum - sál č. 1

4. ročník konference DS jako hlavní akce odborného doprovodného programu 20. mezinárodního veletrhu ARCH 2009 navazuje na předchozí tři ročníky.

Záštita:

  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Ministerstvo životního prostředí
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu

Přípravný výbor:

  • Doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc., ČSSI, ČKAIT
  • Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., děkan FSv ČVUT
  • Doc. Ing. Alois Materna, CSc., děkan FS VŠB-TU
  • Ing. Irena Plocková, SFŽP ČR
  • Mgr. Zdeněk Vacík, ředitel pro regiony ČR ABF, a.s. /Organizační garant/
  • Generální partner konference:
  • Fermacell GmbH, org. složka

Více informací o konferenci Dřevěné stavění zde...